9 tháng đầu năm, BV Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 776 tỷ đồng, tăng 90% và lợi nhuận sau thuế gấp 6,4 lần cùng kỳ, đạt 144,6 tỷ đồng.

CTCP BV Land (mã BVL) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 186,5 tỷ đồng, tăng 51,7% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn đẩy biên lãi gộp tăng từ 14,1% lên 18,9% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 35,3 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, BV Land lãi trước thuế 22,8 tỷ đồng trong quý 3, tăng 165% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả đạt được, BV Land đã thực hiện 43,68% chỉ tiêu doanh thu và 58,38% chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch quý đề ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh hai đơn vị thành viên lớn là BVL (đạt 64% kế hoạch) và Lilama (đạt 18% kế hoạch).

Với nguồn doanh thu chủ yếu được ước tính đến từ hoạt động kinh doanh bán hàng dự án BV Diamond Hill và BV Bavella Lạc Ngàn, Lilama đã chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các chính sách giới hạn room cho vay bất động sản, thắt chặt các kênh huy động vốn, kiềm chế lạm phát. Trước tình hình có chiều hướng suy giảm của thị trường bất động sản, Ban lãnh đạo Công ty đã có các hành động kịp thời như cắt giảm chi phí chưa cần thiết, tối ưu hóa công tác sử dụng vốn nhằm giữ vững năng lực tài chính và kết quả hoat động của Công ty.

Bên cạnh đó, trong quý 3, BV Land đã tiến hành hoạt động sáp nhập thêm một đơn vị thành viên là CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này là điểm sáng với doanh thu đạt 6,4 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 2,8 tỷ đồng, tương ứng vượt 32% và 68% kế hoạch. Một đơn vị thành viên khác là Donatraco cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với mức doanh thu đạt 83,8 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 8,1 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BV Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 776 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ và thực hiện 40% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 144,6 tỷ đồng, gấp 6,4 lần cùng kỳ qua đó hoàn thành gần 74% mục tiêu cả năm đề ra.

Với kết quả này, áp lực hoàn thành kế hoạch năm 2022 dồn vào quý 4, đây là thách thức không nhỏ đối với các đơn vị thành viên trong bối cảnh Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ khiến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tăng, thắt chặt tín dụng bất động sản cũng như nguồn cung vốn huy động cho các doanh nghiệp bất động sản.

Về tình hình tài chính, thời điểm 30/9, quy mô tổng tài sản của BV Land đã tăng gấp 3,7 lần so với đầu năm, lên mức 1.927 tỷ đồng. Sự gia tăng chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn (364 tỷ đồng) và tồn kho (838 tỷ đồng). Mặt khác, nợ vay tài chính cũng tăng mạnh so với đầu năm lên mức 585 tỷ đồng chủ yếu đến từ nợ dài hạn. Ngoài ra, BV Land đã tích lũy được 128,5 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối bên cạnh 12 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.