Văn hóa doanh nghiệp

Chi tiết - Văn hóa doanh nghiệp

Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Văn hóa doanh nghiệp

Trang chủ|Văn hóa doanh nghiệp

SCROLL DOWN

BV Land

Văn hóa doanh nghiệp

Quyết tâm trở thành một trong những Công ty có điều kiện lao động hàng đầu – nơi các công việc được ngự trị bởi tinh thần trách nhiệm, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau; nơi con người được tự do làm việc và sáng tạo để mỗi thành viên đều cảm thấy tự hào vì được đóng góp một phần vào sự phát triển của Công ty.
Đối xử công bằng và trung thực đối với mọi thành viên bất kể dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới tính. Có nhiều chính sách thu hút và giữ chân nhân tài; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty.
01

Chủ động

Mỗi Bver cần phải chủ động và luôn chủ động.

Với bản thân

Chủ động học hỏi và phát triển, có kế hoạch và tầm nhìn xa.

Với công việc

Chủ động giải quyết, hoàn thành tốt nhất và tốt hơn nữa.

Với đồng nghiệp

Chủ động hợp tác, hỗ trợ và gắn kết.

Với Gia đình và cộng đồng

Chủ động yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ.
02

Tương trợ

Từng con người Bách Việt cần phải luôn ý thức tương trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc của mình và công việc của chung.
- Sẵn sằng hỗ trợ, phối hợp.
- Nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ.
- Lắng nghe và tôn trọng.
- Cùng nhau làm việc, cùng nhau về đích.
03

Cam kết

Cam kết chính là lời hứa đạt được một mục tiêu nào đó và không bao giờ từ bỏ mục tiêu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Với công ty

Thể hiện trong các cam kết mang tính nguyên tắc đối với:
- Nhân viên.
- Nhà đầu tư và đối tác.
- Khách hàng.
- Cộng đồng.

Với lãnh đạo/quản lý

- Tuần thủ và phát huy triết lý kinh doanh, giá trị cốt lõi và cam kết mang tính nguyên tắc của Công ty.
- Thực hiện các mục tiêu, các cam kết của Công ty và với Công ty.
- Giao việc, bố trí nhân sự phải đúng người, đúng việc.
- Làm gương.

Với nhân viên

- Cam kết tuân thủ các giá trị cốt lõi, các nguyên tắc, quy chế, quy trình của Công ty.
- Cam kết hoàn thành tốt nhất và tốt hơn nữa công việc và nhiệm vụ của mình.
- Giữ lời, đúng hẹn.
- Cam kết gắn bó.
04

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp thể hiện ở Tác phong - Thái độ - Nghiệp vụ

Tác phong

- Ăn mặc và giao tiếp phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh.
- Ứng xử lịch thiệp, văn minh, theo đúng vị trí công tác.
- Nhanh nhạy, quyết liệt và dứt điểm trong công việc.
- Không gian làm việc gọn gàng, sạch sẽ theo tiêu chuẩn 5S.

Thái độ

- Cầu tiến, chủ động học hỏi và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới.
- Vui vẻ, hòa nhã và tôn trọng mọi người.
- Cầu thị, lắng nghe ý kiến của người khác.
- Tích cực và luôn nỗ lực trong công việc.

Nghiệp vụ

- Hiểu rõ và luôn tuân thủ nội quy, quy chế Công ty và các quy định của pháp luật.
- Giải quyết công việc đúng hạn và theo đúng quy trình.
- Hoàn thành các công việc với tiêu chuẩn chất lượng và hiệu quả cao nhất.
- Đồng bộ và nhất quán từ tư tưởng đến cách thức thực hiện, chuyên nghiệp từ những việc nhỏ nhất.