Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành bất động sản, BV Land đã tập trung xây dựng mô hình tổ chức tinh giản, tối ưu đồng thời quản trị rủi ro, quản lý dòng tiền và tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhờ đó, công ty đã vượt qua được những thách thức từ bên ngoài và đem về kết quả kinh doanh khả quan.

Ngày 16/7/2022, BV Land công bố kết quả kinh doanh ước tính quý 2/2022 với doanh thu hơn 421 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, lợi nhuận trước thuế ước đạt 59,3 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần quý 2/2021 qua đó vượt 39% kế hoạch lợi nhuận đề ra trong quý 2.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BV Land ghi nhận gần 590 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 121,7 tỷ đồng, cũng gấp gần 9 lần nửa đầu năm ngoái. Với kết quả trên, công ty đã hoàn thành 31% kế hoạch doanh thu và 62% mục tiêu lợi nhuận cả năm do cổ đông giao phó.

Trong nửa cuối năm, BV Land sẽ tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai, đẩy mạnh công tác bán hàng và tiếp tục mở rộng thị trường với các dự án mới. Cụ thể, tổ hợp bất động sản cao cấp BV Diamond Hill sẽ được nghiệm thu hoàn thành toàn bộ dự án và bàn giao cho khách hàng vào đầu quý 4/2022; dự án KĐT BV Bavella Dĩnh Trì hiện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng và dự kiến khởi công vào quý 3/2022; dự án KĐT BV Bavella Thanh Ba cũng đang giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành công tác thiết kế và khởi công vào cuối quý 4/2022.

2.jpg