BV Land lãi lớn quý 1/2022

Năm 2022, BV Land lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.918 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần và lợi nhuận trước thuế hơn 145,6 tỷ đồng, gấp gần 5 lần năm trước.

CTCP BV Land (mã BVL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 của BV Land đạt 168,5 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ 14% lên 18,6% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 31,3 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ chi phí và ghi nhân khoản lợi nhuận khác (50,6 tỷ đồng), BV Land lãi trước thuế 62,4 tỷ đồng, tăng đột biến gấp gần 19 lần cùng kỳ. Lãi ròng thu về 59,2 tỷ đồng, gấp 28 lần cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 57,2 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, BV Land đã hoàn thành gần 43% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2022.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, BV Land dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.918 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 145,6 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 3 lần và gần 5 lần năm trước. Riêng trong quý 2, BV Land dự kiến đạt 461 tỷ đồng doanh thu và 42,6 tỷ đồng LNTT.

Trong quý 1/2022, BV Land đã hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama (Lilama) và tăng vốn điều lệ lên hơn 573 tỷ đồng. Quy mô tổng tài sản cũng tăng gấp 3 lần so với đầu năm lên mức 1.677 tỷ đồng vào thời điểm 31/3, trong đó hàng tồn kho chiếm hơn một nửa chủ yếu nằm tại các dự án bất động sản.

Thời gian tới, đối với các dự án đang triển khai thi công như tổ hợp bất động sản cao cấp BV Diamond Hill, BV Land tập trung chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, hoàn thành nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng trong cuối qúy II, đầu quý III/2022. Ngoài ra, theo đại diện công ty, BV Land sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án được chọn làm chủ đầu tư như khu đô thị BV Bavella Dĩnh Trì – TP Bắc Giang, khu đô thị BV Bavella Thanh Ba  – Phú Thọ và xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các thị trường khác như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Phú Yên…  

Tại ĐHĐCĐ thường niên tới đây, BV Land sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên trên 1.000 tỷ đồng. BV Land cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc niêm yết trên HoSE nhằm hướng tới thị trường chứng khoán chuyên nghiệp hơn, tạo điều kiện thuận lợi để huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, nâng cao thương hiệu và tìm đối tác chiến lược củng cố năng lực của công ty. Niêm yết trên HoSE cũng sẽ tạo sức ép về quản trị, tăng tính minh bạch trong hoạt động điều hành, thu hút thêm nhân tài cho công ty và gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Theo: https://cafef.vn/loi-nhuan-quy-1-tang-28-lan-cung-ky-bv-land-hoan-thanh-43-ke-hoach-nam-2022-20220421170201819.chn