BV LAND (BVL) LỢI NHUẬN NĂM 2022 GẤP 9,4 LẦN NĂM 2021

Chi tiết - BV LAND (BVL) LỢI NHUẬN NĂM 2022 GẤP 9,4 LẦN NĂM 2021

Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Truyền thông

Trang chủ|Truyền thông|Tin BV Land|BV LAND (BVL) LỢI NHUẬN NĂM 2022 GẤP 9,4 LẦN NĂM 2021

SCROLL DOWN

BV LAND (BVL) LỢI NHUẬN NĂM 2022 GẤP 9,4 LẦN NĂM 2021

cradmin 13/09/2023 Tin BV Land

CTCP BV Land (mã BVL – UPCoM) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và cả năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 183,9 tỷ đồng, gấp 9,4 lần năm 2021.

Riêng quý IV, BVL ghi nhận doanh thu thuần đạt 383,7 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 60,35% kế hoạch quý (635,7 tỷ đồng). Giá vốn cũng tăng 95,6%, lên 293 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt hơn 90 tỷ đồng, tăng 155%.

Kỳ này, doanh thu tài chính của BVL đạt hơn 5,4 tỷ đồng, tăng 82%, chi phí tài chính cũng tăng 95%, lên 17,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận lần lượt 28,3 tỷ đồng và 9,9 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty lãi trước thuế gần 40 tỷ đồng trong quý IV/2022, tăng 36,4% so với quý IV/2021 và hoàn thành 63% kế hoạch quý (63,2 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2022, BVL ghi nhận doanh thu đạt 1.159,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 183,9 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,8 lần và 9,4 lần so với năm 2021. Kết quả trên của Công ty đã hợp nhất số liệu với hai đơn vị thành viên mới là CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama và CTCP Areca Việt Nam.

Năm 2022, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 1.918 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 195 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, BVL đã hoàn thành lần lượt 60,48% và 97% kế hoạch năm. Có thể nói, đây là kết quả khả quan của BV Land trong bối cảnh thị trường bất động sản năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản BV Land đạt 1.844,5 tỷ đồng, gấp 3,56 lần so với hồi đầu năm. Trong đó, Công ty sở hữu 209,6 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, gấp 5,5 lần đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 143%, lên 640 tỷ đồng. Hàng tồn kho còn 820 tỷ đồng, gấp 14 lần, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch đầu năm sau Tết Nguyên đán ngày 27/1/2023, cổ phiếu BVL tăng trần lên 15.600 đồng/CP. Công ty đang tiếp tục làm việc với UBCKNN để hoàn thành kế hoạch niêm yết trên HOSE trong năm 2023.