Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /home/bvland.vn/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Lịch sử hình thành và phát triển - VINAENCO

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Xây dựng & Kỹ thuật Việt Nam (VinaEnco) được thành lập ngày 11 tháng 10 năm 2005 với hai lĩnh vực kinh doanh chính: Đầu tư kinh doanh bất động sản; Thi công xây lắp các công trình dân dụng & công nghiệp.

Ngày 21 tháng 10 năm 2008, Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaenco (Vinaenco Construction) được thành lập trên cơ sở kế thừa toàn bộ năng lực, kinh nghiệm của bộ phận thi công xây lắp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng & Kỹ thuật Việt Nam. Đồng thời, để phục vụ các chủ đầu tư được tốt hơn, Công ty đã bổ sung thêm một số lĩnh vực hoạt động như: Tư vấn thiết kế, Tư vấn quản lý dự án…

Với mục tiêu trở thành một nhà thầu chuyên nghiệp, Vinaenco Construction luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng để ngày càng hoàn thiện về năng lực quản lý, chất lượng và tiến độ thi công. Ngày 26 tháng 06 năm 2012, Công ty đã  được cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 cho công tác Quản lý và Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.

Thương hiệu Vinaenco Construction ngày càng được khẳng định với uy tín cao về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động. Các công trình Công ty đã thi công luôn nhận được sự đánh giá tích cực của các chủ đầu tư và các nhà thầu chính.

Mục tiêu của Công ty là trở thành một nhà thầu hàng đầu về chất lượng và tiến độ thi công

Web designed by iColor