Năm 2022, BV Land ghi dấu ấn với doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng lần lượt 93% và 455% so với cùng kỳ.

1.png

Sáng ngày 21/4, Công ty Cổ phần BV Land (BVL) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2023.

Thị trường bất động sản năm 2022 đã vẽ lên bức tranh tương phản giữa 2 màu sáng tối. Nếu như 6 tháng đầu năm thị trường BĐS giao dịch sôi động tại hầu hết các địa phương và các phân khúc sản phẩm thì trong 6 tháng cuối năm những gam màu tối lại chiếm phần chủ đạo. Mặc dù thị trường bất động sản và nền kinh tế nói chung gặp khó khăn ngoài dự đoán trong nửa cuối năm, BV Land đã có kết quả kinh doanh khá khả quan khi năm 2022 ghi nhận hơn 1.158 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 170,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, lần lượt tăng 93% và 455% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 60,39% kế hoạch doanh thu và 88,74% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

2.png

Biểu đồ so sánh doanh thu và lợi nhuận năm 2020, 2021, 2022

Trong năm 2022, BV Land đã hoàn thành chiến lược tái cấu trúc nhóm ngành bất động sản của Công ty mẹ – BV Group thông qua M&A 02 đơn vị là Lilama Invest (05/01/2022) và Areca VN (01/08/2022). Tổng tài sản hợp nhất tăng từ 517 tỷ lên hơn 1.825 tỷ, tương đương tăng hơn 252%; vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng từ 296 tỷ lên hơn 923 tỷ, tương đương tăng hơn 211% so với đầu năm.

3.jpg

Tại Đại hội, cổ đông BV Land đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.054 tỷ đồng, tương đương 91% thực hiện năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt hơn 67 tỷ đồng, bằng 39,4% kết quả đạt được năm 2022. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10% bằng cổ phiếu.

4.jpg

Kế hoạch thận trọng được Công ty xây dựng trên cơ sở dự báo nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm nay. Thị trường bất động sản có khả năng sẽ tiếp tục trầm lắng. Việc đầu tư, khởi công các dự án mới gặp nhiều bất lợi do các yếu tố đầu vào như giá đất, nguyên vật liệu, lãi suất đều cao, trong khi giá sản phẩm đầu ra có xu hướng giảm và thanh khoản khó khăn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn sẽ có những cơ hội cho các sản phẩm BĐS hướng tới phân khúc khách hàng có nhu cầu ở thực, giá sản phẩm vừa túi tiền, các dự án đã bàn giao có pháp lý minh bạch. Điều này mang đến cơ hội cho BV Land và các Công ty thành viên trong việc đẩy nhanh bán hàng các dự án hiện có như BV Diamond Hill, BV Bavella Lạc Ngàn và triển khai các dự án KĐTM phía Tây Dĩnh Trì, TP Bắc Giang và dự án KĐTM Thanh Ba, Phú Thọ. Bên cạnh đó, Công ty đặt mục tiêu kinh doanh năm 2023 theo hướng ưu tiên sự an toàn, bền vững; tập trung củng cố nội lực, tích lũy quỹ đất và dự án để sẵn sàng khởi công khi thị trường thuận lợi.

Cũng tại đại hội, BV Land đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Ban lãnh đạo mới cam kết sẽ giữ vững triết lý kinh doanh và các giá trị của BV Land, nỗ lực đưa công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông giao năm 2023 và phát triển bền vững các năm tiếp theo.