BV Land (mã chứng khoán: BVL) công bố kết quả kinh doanh 2021 tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, trong quý IV/2021, BV Land đạt doanh thu 99,6 tỷ đồng, tăng 430% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận quý ghi nhận tăng mạnh, tăng 11,2 lần (1.120%) so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế năm 2021, công ty mẹ BV Land đạt doanh thu 322,96 tỷ đồng, tăng 750% so với năm 2020. Lợi nhuận 2021 đạt 32,43 tỷ đồng, tăng 595% so với năm 2020. 
Về kết quả hợp nhất, doanh thu BVL đạt 599,62 tỷ đồng, tăng 191% so với 2020; lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng, tăng 282% so với năm 2020. Đây là kết quả kinh doanh tăng trưởng vô cùng ấn tượng đối với một doanh nghiệp mới trở thành công ty đại chúng chưa đầy một năm.
Năm 2021, các ngành kinh tế nói chung và đặc biệt là lĩnh vực bất động sản nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid – 19. Nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch, chỉ tiêu và áp dụng nhiều giải pháp để thích nghi với tình hình thực tế. Tuy vậy, HĐQT của BV Land vẫn nỗ lực giữ vững mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm. Qua các kỳ báo cáo, các chỉ số kinh doanh của BV Land đều đạt và vượt kế hoạch. Về doanh thu, công ty mẹ BV Land đạt 104% kế hoạch năm ; lợi nhuận sau thuế vượt 204% so với kế hoạch.

BVL: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh