BV Land hiện đang là đơn vị mũi nhọn của Tập đoàn Bách Việt (BV Group) trong lĩnh vực bất động sản. Hàng loạt các dự án đang chờ được BV Land triển khai trong thời gian sắp tới. Để hiện thực hoá các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, BV Land rất cần những nhân sự có trình độ, chuyên môn cao bổ sung vào hàng ngũ cán bộ chủ chốt. Chính vì vậy, vào sáng ngày 28/03/2022, tại văn phòng Tập đoàn BV Group đã diễn ra lễ trao quyết định bổ nhiệm cho các nhân sự cấp cao của BV Land.

Theo đó:

Anh Lý Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Bách Việt được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BV Land;

Anh Trần Đức Nhất, Giám đốc Ban Chiến lược Công ty Cổ phần tập đoàn Bách Việt được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Đầu tư – Công ty Cổ phần BV Land;

Anh Lý Tuấn Anh và anh Trần Đức Nhất là những cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, phát triển các dự án đầu tư. Với tư duy hiện đại, tinh thần quyết chiến quyết thắng, hai anh chính là mảnh ghép hoàn hảo, đưa BV Land đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Xin chúc mừng anh Lý Tuấn Anh và anh Trần Đức Nhất đã được trao quyết định bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ mới. Chắc chắn rằng với sự góp sức của hai anh, BV Land sẽ đạt được nhiều dấu ấn mới, hoàn thành tốt mục tiêu năm 2022 – tầm nhìn đến năm 2030.

345d73062b4ae5 14bc5b.jpg

Anh Lý Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Bách Việt được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BV Land

00f4cfea97a659 f800b7.jpg

Anh Trần Đức Nhất, Giám đốc Ban Chiến lược Công ty Cổ phần tập đoàn Bách Việt được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Đầu tư – Công ty Cổ phần BV Land