Giỏ hàng

CBTT ký kết Hợp đồng quản lý bán hàng Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Diamond Hill với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

https://file.hstatic.net/200000152893/file/210626_cbtt_nq_hdqt_19.2021_8ada391128de42b9b3ae22cc336780de.pdf